القارئ — بن عزيزة عبد القادر > مراجعاتي

مراجعاتي


آل روتشيلد وآل بكري وتاليران ؛ الملفات ...

بن عزيزة عبد القادر

الاربعاء 03 نوفمبر 2021
C'est un très bon livre raconte l'histoire de l'Algérie et l'occupation de la France de notre payer et les juifs qui ont participé à ce colonisation pandant un siècle et trente deux ans , où des milliers de victimes et de disparues